Generln partner akce:

MUTT

Sponzoi akce:

KVD Plus
mesto Melnik
JUNKER
CNS
Vinastv Kraus
Stroje Kovalk
Pramark
restaurace Na Knec
Hostinec u apoe
Ski Sport Mlnk
Zlatnictv Mireva
Malba
ARBOEKO
elv Doup
Profoto Neratovice
Technick sluby Mlnk

Mediln podpora:

Radio Beat
CzechTourism