Generln partner akce:

MUTT

Sponzoi akce:

mesto Melnik
CNS
Guttenberg
JUNKER
esk Spoitelna
Myc Centrum Mlnk
restaurace Na Knec
KVD Plus
Stroje Kovalk
Chata u smrku
Ski Sport Mlnk
Zlatnictv Mireva
Malba
ARBOEKO
Druchema
U atlavy
elv Doup
Vitana
tiskrna Wendy
Profoto Neratovice
Technick sluby Mlnk

Mediln podpora:

Radio Beat
SKI magazn
Melnicek.cz